Skip to Content

Nästan färdigbyggd, Trekvartsfabrikat

Järnköl monterad
Skrov och däck ihopmonterat.
Roder och roderkult monterade.
Samtliga bordgenomföringar monterade.
Motor med axel, propeller, reglage, bränsle och el installerat.
Motorn provkörd.
Ventiler på ruffsidan monterade.
Samtliga luckor monterade.
Självlänsar i sittbrunnen monterade.
Samtliga röstjärn monterade.
Skott och botten i ankarbox monterade.
Invändigt är förstärkningar med ingjutna anvisningar för träinredning monterade.
Huvudskott och skott mot hjärtstock monterade.
Inget plastningsarbete återstår.
Vattenlinje markerad.
Däcksbeslag monterade.
All övrig utrustning motsvarande standard helfabrikat levereras separat, exklusive skruv och förbrukningsmaterial.

Källa: Albin Marin original