Skip to Content

Välkommen!

9.jpg

Välkommen till Albin Delta Sällskapet!
Deltasällskapet är ett nordiskt nätverk av Deltaägare och är alltså ingen formell förening eller annan typ av organisation. Sidan har tillkommit för att underlätta erfarenhetsutbyte samt ge information till alla som är intresserade av segelbåten Albin Delta.