Skip to Content

Om Sällskapet

Deltasällskapet är ett nordiskt nätverk av Deltaägare och är alltså ingen formell förening eller annan typ av organisation.
Sidan har tillkommit för att underlätta erfarenhetsutbyte samt ge information till alla som är intresserade av Albin Delta.
Vi önskar alla som vill deltaga i nätverket varmt välkomna!

Kontaktperson för sällskapet är Daniel Karlsson.